درب نیم کرو

Home/درب اتوماتیک/درب نیم کرو

اگر قوس درب اتوماتیک کرو کم باشد به درب نیم کرو تلقی می شود و اگر قوس درب کرو زیاد باشد درب اتوماتیک کرو کامل نامیده می شود

دانلود کامل ترین مقاله در اتوماتیک شیشه ای

مقاله انواع درب اتوماتیک ساختمان - باران دُر در این [...]

Go to Top