درب بیمارستان

Home/درب اتوماتیک/درب بیمارستان

درب بیمارستان نیز قابلیت این را دارد که به صورت اتوماتیک باز و بسته شود! بله در این صورت درب اتوماتیک بیمارستان نامیده می شود.
درب اتوماتیک بیمارستانی به درب هرماتیک نیز معروفند

دانلود کامل ترین مقاله در اتوماتیک شیشه ای

مقاله انواع درب اتوماتیک ساختمان - باران دُر در این [...]

Go to Top